Thứ Tư, 1 tháng 11, 2006

Sắp đua ghe Ngo rồi nhé


hé..hé….Vậy là chỉ còn non một tuần nữa là lại được đi chơi hội Ooc-on-bock nhé. Ngày hội của các anh - các chị có nước da đen và “chịu chơi”. Cả năm đi chơi có một lần mà. Chừng nào hết tiền thì mới về. Đã đi là đi hết cả đêm luôn. Nhớ bài dân ca Kh’mer đua ghe Ngo mà nhà biên khảo Trần Văn Bổn đã chép lại. “Một công - một cắc cũng lấy luôn đi đua ghe….”. Ái chà. Ngày thường một công làm cỏ là 2 đồng…vô mùa đua ghe Ngo, lấy tiền trước để đi chơi thì mấy ông “bóp cổ” xuống còn một cắc cũng lấy để đi chơi luôn. Vậy ra mới biết. Đây cũng là mùa làm ăn của mấy bác “chệt rẫy” ở chen trong các phum, sóc. Hè…muốn làm giàu thì lủi vô đây sống coi bộ được à nhen….:-))