Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Của nợ thời xăng dầu tăng giá

Hai thằng ăn trộm gặp nhau, cả hai cùng khoe thành tích. A : Tao vừa ăn trộm được con xe tay ga xịn lắm. B : - Đồ ngu, cái xe đạp điện bên cạnh thì không lấy, lấy cái của nợ này tiền đâu mà đổ xăng hả?
Giời ạ!
10 h hôm qua đang lang thang thì gặp cái tin xăng dầu lên giá. Muốn xỉu. Về xin tiền V..để mua xe đạp thì “mụ” nói:- Hết tiền roài. Thôi đi bộ cho khỏe người. Vừa không tốn tiền mua xe đạp.
Rõ chán. Nhưng mà biết đâu mình cưỡi xe đạp đi công tác lòng vòng lại hay ho nhỉ. Nhân danh những người bảo vệ môi trường, nhân danh những người đi tiên phong trong phong trào bảo vệ tầng “Ô-zôn”???