Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Câu cá nào!

Đã lâu không bổ sung gì vào nhà của mình. Cũng tại vì bận..đi câu quá. Thôi thì mang mấy đoạn phim và ảnh đi câu lên luôn. Khỏi mất công viết cho mệt.

Trời tối quá và bận chụp ảnh nên không có phim lên cá. Hơi tiếc một chút.

Còn đây là kho ảnh câu cá của mình.

http://my.opera.com/caucasoctrang/albums/show.dml?id=797053

http://my.opera.com/caucasoctrang/albums/show.dml?id=800164