Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

Chùa Dơi và lễ đắp núi cát

Trong tết đón năm mới của người Khmer Nam Bộ (tết Chôn chơnam th’mây) có một ngày mà người Khmer đến chùa dâng cơm và đắp núi cát để cầu siêu cho ông bà. Mình chọn địa điểm chùa Dơi vì ở đây bà con vẫn còn giữ khá nguyên vẹn tập tục này. Ngòai ra còn một lý do khác là..đây là những đọan Vidéo tư liệu được thực hiện trước khi chùa dơi gặp hỏa hạn. Chính vậy nên mình giữ nguyên - chẳng thèm thêm vào lời bình làm gì. Cứ để nguyên không khí thực của ngày lễ vậy.

Còn đây là tư liệu khác về lễ Kiết Hạ. Những ngọn đèn cầy được đốt trong chính điện ở các ngôi chùa Khmer suốt 1 tháng ròng. Chi tiết về tục đắp núi cát, lễ kiết hạ các bạn tham khảo tại đây: http://www.soctrang-online.net/forum/index.php?showforum=107