Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

Tôi yêu Liên Xô (tập tiếp theo)

Trong số những phim họat hình Liên Xô mà tôi thích nhất đó là phim Hãy đợi đấy. Nhất là âm nhạc được sử dụng trong bộ phim này. 90 năm kỷ niệm cách mạng tháng 10. Hic…xem lại bộ phim này nữa.